WINDYKACJA

Kancelaria wykonuje na rzecz swoich Klientów szereg czynności mających na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących im wierzytelności. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów biorących czynny udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, jak i do klientów indywidualnych, którym zależy na jednorazowym aczkolwiek szybkim i efektywnym odzyskaniu długu.

W ramach postępowania egzekucyjnego do zakresu działania kancelarii należy:

  • podejmowanie niezbędnych czynności w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do egzekucji należności (wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i inne),
  • sporządzanie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty,
  • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
  • przedkładanie wniosków i dokumentów u komorników,
  • kontrola czynności podejmowanych przez komorników, z naciskiem na ich efektywnośc i terminowość,
  • monitoring kondycji finansowej dłużników w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.